FORSKERKAFFE: – Barnehagefeltet er et ungt forskningsfelt og det skjer mye nytt. Noe av det jeg synes har vært mest spennende med å jobbe innenfor barnehagelærerutdanningen er å oppleve barnehagelærernes interesse for å lære mer og prøve ut nye ting for å utvikle barnehagen. De har en driv som jeg blir smittet og imponert av, sier den engasjerte forskeren Anita Berge.

Tekst og bilde: Linda Berg Kjærås

– Jeg har fått to år av universitetet til å jobbe med min egen forskning. Det er helt fantastisk, sier Anita Berge.

Anita Berge har lang fartstid ved Institutt for barnehagelærerutdanning, og jobber for tiden i en postdoktor stilling.

– Jeg har fått to år av universitetet til å jobbe med min egen forskning. Det er helt fantastisk, sier hun smilende.

Mangfold og tilhørighet i rammeplanen

Temaene mangfold og tilhørighet er sentrale i Berges forskning.

– Jeg har to fokusområder jeg undersøker når det gjelder begrepene mangfold og tilhørighet. Det ene er hva slags innhold mangfold og tilhørighet gis i rammeplanen. Det andre er å undersøke hvordan barnehagepersonalet forstår mangfold og tilhørighet og hvordan de erfarer å jobbe med dette, forklarer hun.

Tilhørighet i barnehagen

Berge deltar også i prosjektet Politics of belonging (Tilhørighet i barnehagen), som er et samarbeid mellom forskere i Finland, Sverige, Island, Nederland og Norge og støttes av NordForsk.

– I den norske delen av studien undersøker vi fellesskap i barnehagen. Hvilke ulike fellesskap skapes mellom barn i ulike aktiviteter og i samspill med barnehagepersonalet, og hvordan det jobbes med at alle barn får oppleve tilhørighet i felleskapet, forklarer Berge.

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap som formidles gjennom vitenskapelige artikler. En viktig intensjon er også at forskningen skal nå inn i barnehagelærerutdanningen, og at kunnskapen skal komme praksisfeltet til gode.

– I tillegg til vitenskapelige artikler skal vi skrive en bok som viser eksempler på gode praksiser eller måter å jobbe med tilhørighet på i barnehagen, hvor målgruppene er barnehagelærerutdanningen og praksisfeltet, sier Berge.

Feltarbeidet var utrolig lærerikt

Målet for doktorgradsavhandlingen hennes i 2015 med tittelen «Barnehagen i en brytningstid» var å utvikle kunnskap om hvordan barnehagens praksiser kommer til utrykk i den store barnehagen, og på hvilke måter praksisene vedlikeholdes, utfordres og reformuleres i sammenheng med endringer i samfunnet forøvrig.

– I feltarbeidet fulgte jeg livet i en stor og nyetablert barnehage i et halvt år. Jeg er grunnskolelærer i bunn og hadde ikke jobbet i barnehage selv. Det var veldig lærerikt for jeg fikk et annet forhold til praksisfeltet etter å ha hørt, observert og kjent på livet i barnehagen denne perioden. Det gjorde jo selvfølgelig også noe med undervisningen hvor jeg ser at mine eksempler er mer relevante, poengterer Berge, og fortsetter:


– Fundamentet fra barnehagen tar barn med seg videre i livet. Det er derfor utrolig viktig at innholdet er bra og at personalet som jobber der har relevant og god kompetanse. Målet for vår forskning er å være med å utvikle kunnskapen sammen med praksisfeltet for å øke kvaliteten i barnehagen.

Forventninger til FILIORUM

– Jeg håper at FILIORUM blir et kraftsenter for barnehageforskningen som kan inspirere og legge til rette for et bredt spekter av forskning på og i barnehagen. Det at vi møtes i Forum FILIORUM med ulike forståelser og ulike syn innen barnehageforskningsfeltet skaper dynamikk, og dynamikk er grunnlaget for utvikling, avslutter Berge.