Med nesten 12 millioner forskningskroner skal Høgskolen i Innlandet lede en studie som skal se på forholdet mellom trosopplæring i trossamfunn og KRLE-undervisningen i norsk skole, for barn og unge fra religiøse minoriteter.

Det finnes svært lite norsk forskning som har sett på akkurat dette.

Prosjektet som skal endre på det heter FAITHED. Den består av en bredt sammensatt forskergruppe som i fire år skal ledes av professor på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Anders Aschim.

– Vi som står i spissen for dette her jobber med lærerutdanning. Vi tror først og fremst at den offentlige skolen vet for lite om hva disse elevene har med seg av bakgrunn, forteller han.

Unik forskning

FAITHED står for «Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway», eller på norsk: «Ikke-formell trosopplæring, offentlig skole og religiøse minoriteter i Norge».

Forskerteamet skal se nærmere på de som deltar i trosopplæring i sitt trossamfunn, samtidig som de går i norsk skole og deltar i KRLE-undervisningen. Altså barn og unge som får presentert sin religion fra to kanter.

Studien skal gjennomføres i de to største religiøse minoritetene i Norge, nemlig Den katolske kirke og muslimske trossamfunn. Dette er trossamfunn som i overveiende grad er dominert av migranter og av barn med migrantbakgrunn.

– Når det gjelder religiøse minoriteter, er vi det første forskningsprosjektet som ser på akkurat dette. Det finnes en del internasjonal forskning, men da særlig på muslimsk opplæring, forteller Aschim.

Prosjektlederen mener det blir interessant å finne ut i hvilken grad disse elevene opplever at det er spenninger mellom det de lærer i trossamfunnet, og det de lærer på skolen.

Skape forståelse

PROSJEKTLEDER: Professor Anders Aschim er i ferd med å samle troppene som skal forske sammen i fire år (Foto: Privat).

Forskerne er helt i starten av prosjektet som skal vare fram til høsten 2025.

Gruppa blir svært tverrfaglig. Her blir det samfunnsforskere, religionsforskere og utdanningsforskere sammen.

– Det dere kommer frem til her – blir det et verktøy for lærere i den norske skolen?

– Ikke bare det. Dette kan også være et verktøy for trossamfunnene for å forstå sitt forhold til det norske samfunnet og den norske skolen bedre, sier Aschim.

Barn og unge er den viktigste gruppa i studien, men det er flere som skal forskes på.

– Vi skal også gjøre intervjuer med lærere i begge systemer og med foreldrene til barna. Det synes vi er veldig interessant. Vi lurer for eksempel på hva slags kunnskaper og forventninger foreldrene har til den offentlige skolen når det gjelder KRLE-faget, sier Aschim.

Må bygge tillit

Det er Norges Forskningsråd som har tildelt prosjektet 11,8 millioner kroner.

I tillegg til prosjektlederen har HINN med Thor Andre Skrefsrud, Vebjørn Horsfjord, Ole Kolbjørn Kjørven, Nora Eggen (gjesteforsker) og Synnøve Markeng (stipendiat) i gruppa. I tillegg søkes det også om midler til en eksternfinansiert stipendiat.

Samarbeidspartnere er Høgskolen i Volda, Fredsforskningsinstituttet og KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Teamet er altså i startgropa av prosjektet, og det viktigste nå er å bruke tid opp mot trossamfunnene de skal samarbeide med.

– Rekruttering er en utfordring, men vi er i gang og det ser lovende ut, forteller Anders Aschim.

Det blir mye feltarbeid på forskerne etter hvert, både i skolen, i trossamfunnene og i møte med foreldrene. Tyngden av feltarbeidet blir i 2023.

Prosjektet skal produsere artikler underveis og avslutter det hele i 2025 med en internasjonal konferanse der det også kommer en internasjonal antologi.