Hvilke ord bruker vgs-elever for å nå fram til leseren? Hvilke ord burde de bruke? Det har James Jacob Thomson undersøkt i sitt doktorgradsarbeid.

James Jacob Thomson har analysert hvilke ord elever i Norge, Sverige og Storbritannia bruker for å føre leserne sine gjennom teksten, for å uttrykke sine personlige reaksjoner, og for å forutse lesernes reaksjoner.

Varierte etter lærernes råd og sjanger

– Funnene viser at elever i Norge, Sverige og Storbritannia brukte et stort repertoar av ord og ordene ble brukt nokså likt på tvers av landene. Men de varierte ordene etter sjanger, lærernes råd og personlig preferanser. Elever som skrev kronikker brukte for eksempel ofte ord tilknyttet etiske avgjørelser, mens elever som skrev mer reflekterende tekster brukte ofte ord som uttrykte følelsene deres, utdyper Thomson som disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 24. januar 2022.

Thomson gjorde også intervjuer med 19 engelsklærere fra Norge, Sverige og Storbritannia for å finne hvilke skriveråd de gir elevene sine.

Personlig eller overtalende

Under intervjuene spurte han blant annet lærerne om elevene bør bruke de personlige pronomenene «jeg», «meg» og «min» når de skriver, og om elevene bør gå inn for å overtale leseren eller om de bør være mer forsiktige når de argumenterer.

De fleste lærerne var opptatt av å råde elevene om hvordan de skulle samhandle med leserne.

– Men rådene fra lærerne var noen ganger motstridende, kategoriske, eller utdaterte. Dette tyder på at lærerne ga noen råd som var lite forankret i profesjonelle praksiser, påpeker forskeren.I arbeidet med doktorgraden analyserte Thomson skriftlige innleveringer fra skoler i Norge, Sverige og Storbritannia. Skanning av tekstene ga over 1000 søkeord som ble gransket for å finne ordene elevene brukte for å samhandle med leserne sine.

Lite tidligere forskning

Noen elever innledet med å forberede leserne for det kommende innholdet: «In this essay, I will…». Noen brukte strategier for å henvende seg direkte til leserne ved å bruke personlige pronomen («you», «we»), eller ved å stille spørsmål.

Det finnes fra før mye forskning på hvordan universitetsstudenter samhandler med sine lesere, men lite forskning er blitt gjort på skolenivået. James Jacob Thomsons avhandling, «Metadiscourse in Upper Secondary English Essays: Exploring Genres in L1 and L2 Educational Contexts», gir et innblikk i hva som kjennetegner engelsk skriving på videregående nivå.

Modelltekster av profesjonelle skribenter

Funnene er også viktige for engelsklærere som ønsker å gi skriveråd som i større grad er forankret i profesjonelle praksiser.

– En ide for lærere er for eksempel å bruke modelltekster som viser hvordan forfattere og profesjonelle skribenter samhandler med leserne sine i den aktuelle målsjangeren elevene jobber med, sier han.

James Jacob Thomson er 32 år gammel, født i Liverpool og oppvokst i Stoke-On-Trent i England. Han har en mastergrad i lesevitenskap og har arbeidet som engelsklærer i tre år. Nå jobber han med engelsk lingvistikk og didaktikk som universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.