Noen barn tyr til mat som trøst, eller spiser mer av andre grunner. Men sammenhengen mellom antatt fedmefremmende spiseatferd og høy BMI er kanskje ikke som du tror.

Store barn spiser mer enn andre barn. Forskning har vist at overvektige barn er mer tilbøyelige til å bruke mat som trøst eller spise til fatet er tomt selv om de kanskje er mette.

Dette handler altså ikke om kosthold, hva slags mat vi spiser, men om hvordan vi forholder oss til mat og spising. Noen er veldig glad i mat, andre er kresne. Noen spiser mye og ofte, andre bruker mat som trøst.

Men hva kommer først, spiseatferden eller høy BMI?

En forskergruppe ved NTNU har undersøkt dette hos nesten 1000 barn. Studien baserer seg på data samlet inn annethvert år fra barna var 6 til de var 14 år gamle.

– Vi så på sammenhengen mellom antatt fedmefremmende spiseatferd hos barn og økning i BMI, sier stipendiat og psykolog Oda Bjørklund ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Funnene deres vil nok overraske noen.

Barn i skolealder får økt BMI før usunn spiseatferd

– Vi finner at økning i det vi før har kalt fedmefremmende spiseatferd, for eksempel emosjonell overspising, ikke fører til økt BMI, sier professor Silje Steinsbekk ved Institutt for psykologi.

Men forskerne finner en omvendt sammenheng.

Altså kommer vektøkningen først og denne spiseatferden etterpå.

– Jo mer barna øker i BMI, dess mer tilbøyelige er de til å spise for å håndtere vanskelig følelser eller fordi mat er tilgjengelig. Selv om de kanskje ikke er sultne, sier professor Steinsbekk.

Altså kommer vektøkningen først og denne spiseatferden etterpå.

– Veldig forenklet sett reflekterer dette trolig at store kropper trenger mer mat, fastslår professor Steinsbekk.

Men spiseatferd påvirker enda yngre barn

Hun understreker samtidig at årsaken til at noen får store kropper er sammensatte. Det handler om et komplekst samspill mellom arv og miljø.

Forskerne ved NTNU har bare undersøkt hvordan endring i spiseatferd henger sammen med endring i BMI fra skolealder til ungdomstid.

Andre studier av yngre barn og spedbarn gir andre resultater. Her finner andre forskere at spiseatferder som er kjennetegnet ved at barnet spiser av andre grunner enn sult, for eksempel at mat er tilgjengelig eller trøstespising, gir økt BMI over tid.

Viktig å fremme god spiseatferd likevel

Overvekt tidlig i livet har en tendens til å følge oss inn i voksen alder. Dette kan ha mange og velkjente virkninger på helsa vår.

– Selv om vi ikke finner at slik spiseatferd fører til økning i BMI fra 6-årsalder, vil vi likevel oppfordre foreldre til å fremme god spiseatferd hos barn, sier Bjørklund.

Hun jobber også med behandling av spiseforstyrrelser i BUP. Bjørklund peker på at spiseatferd ikke bare er relatert til fysisk helse. Hun legger til:

– Vi har ikke undersøkt hva barna spiser, men hvordan de forholder seg til mat og spising.

Råd for hva som er lurt å spise finner du på Kostverktøyet. Men du kan også se på faktaboksen under for nyttige råd om gode spiseatferd.

Tidlig Trygg i Trondheim

Forskerne brukte tall fra prosjektet Tidlig trygg i Trondheim, som har fulgt nesten 1000 barn annethvert år siden de var 4 år gamle. Deltakerne er nå 18 år og den åttende undersøkelsen er i gang.

Forskergruppen brukte i denne studien data fra deltakerne var 6, 8, 10, 12, og 14 år gamle, altså på fem ulike tidspunkt. Tidlig Trygg i Trondheim har gitt datagrunnlag for en rekke undersøkelser om barns utvikling og helse.

Litteraturhenvisninger

Oda Bjørklund, Lars Wichstrøm, Clare Llewellyn, Silje Steinsbekk, The prospective relation between eating behaviors and BMI from middle childhood to adolescence: A 5-wave community study, Preventive Medicine Reports, Volume 27, 2022, 101795, ISSN 2211-3355. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101795