Dynamisk lesetest kan hjelpe barn med risiko for ordblindhet

En ny test kan med større sikkerhet enn tidligere peke ut barnehagebarn som er i risikosonen for språkvansker.

Les artikkelen fra videnskab.dk ved å trykke på lenken under.