Omtale

Flere blikk på digitale verktøy

Stipendiat Tove Lafton mener bruk av digitale verktøy i barnehagen må sees fra flere synsvinkler og ikke bare som udelt positivt eller udelt negativt.

– Bruk av digital teknologi i barnehagen er mer enn en sjekkboks for digital kompetanse, sier høgskolelektor og stipendiat Tove Lafton ved Institutt for barnehagelæreutdanning.  Lafton disputerer i dag ved Universitetet i Oslo og i sin doktorgradsavhandling ser hun på refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet barnehagepedagogikk, og det er gjennomført et etnografisk inspirert feltarbeid.

Stipendiat Tove Lafton

Klovnejubel

Lafton har blant annet observert barn som spiller lotto på nettbrett. Dette synes barnehagelærerne er bra fordi barna lærer noe ved å finne to og to like figurer.

– To treåringer ble deretter introdusert til å spille tradisjonelle lotto med pappkort, sier Lafton. – De tok opp to og to kort og la tilbake. Så trakk den ene et kort med en klovn og både han og de andre barna begynte å løpe rundt bordet og rope og juble. De voksne lurte på hva som skjedde.

Det viste seg at når barna var ferdige med lotto på nettbrettet var en klovn og jubel belønningen på at lottoen var ferdig spilt.

– Ved å løpe rundt og rope, kreerte barna sin egen mening med leken. Dette viser hvordan teknologien virker inn på vanlige spill, men på nye måter. Vi kan ikke ta for gitt at noe vi gjør, fører til det vi tror.

Refleksjon

Refleksjon over det som skjer i barnehagen er viktig, og man snakker ofte om at den reflekterte praktikeren er en god praktiker. Man reflekterer både over relasjoner og bruk av verktøy.

– Det er viktig at vi har fokus på refleksjon og åpner opp for mange muligheter, sier Lafton. – Lottoleken viser hvordan barna selv tolker klovnekortet uten at de har fått to like klovner. De skaper noe nytt til leken.

– Mange av de voksne bruker digitale verktøy i hverdagen, og det er viktig at man også forholder seg til dette i barnehagen. Det trenger ikke være mer avansert enn at man bruker en digital komfyrklokke eller GPS for å finne veien til biblioteket.

Teknologi overalt

Lafton er opptatt av at noen må gå foran og ta opp kampen for digital teknologi i barnehagen, og det vil alltid være noen som er kritiske til dette.

– Vi må kunne se verden fra ulike synsvinkler, sier Lafton. – Har vi ulike briller på oss, leser vi fenomener forskjellig. Både barna og de voksne i barnehagen står med begge beina i den digitale verden vi lever i.

Lafton sier at voksne gjerne kan tenke idealtanker om den idealtypiske barndommen som er å være kreativ på tur eller i skogen, men dette bør også kunne settes sammen med teknologien som en del av hverdagen. Voksne bør spørre seg hvordan de kan aktiverer teknologien uten å gi slipp på de gode intensjonene.

– Bruken av lotto på nettbrettet ga kanskje ikke det læringsutbytte som barnehagelæreren ønsket der og da, men det trigget en egen kreativitet og et samspill mellom barna. Da er det viktig at vi som voksne kan lese denne aktiviteten på en ny måte. Det er en del av vår handlingskompetanse.

Digitale verktøy blir stadig enklere å ta i bruk, og Lafton mener det er viktig å stille spørsmål i personalgruppen om hvordan de brukes. Det samme gjelder for pedagogikkundervisningen i barnehagelærerutdanningen.

– Samtidig må vi ta opp personvernhensynet til barna når nesten alle har en telefon på baklomma som kan dokumentere hva som skjer i barnehagen, sier Lafton.

Tekst; Kari Aamli

Foreslåtte artikler