Fakta:

Skolefag, med læreplan:

  • Kroppsøving (1–13)
  • Fysisk aktivitet og helse (valgfag fra 2012 på Ungdomstrinnet).

Ulike tiltak som handler om fysisk aktivitet, uten læreplan:

  • Fysisk aktivitet på mellomtrinnet (2009) 
    • To uketimer for 5.–7. trinn.

Vedtak i Stortinget 19.06.17 om Fysisk aktivitet for alle elever hver dag: Stortinget ber regjeringen «legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving».
Ulike tiltak som handler om fysisk aktivitet, men som egentlig er arbeidsmåter i ulike fag hvor en mulig hensikt er variasjon, praktisk arbeid, høyere puls, bedre konsen-trasjon, bedre helse, osv. Eksempler kan være: matte-stafett, fysisk aktivitet i skoletiden, fysisk aktiv læring, aktive pauser, osv.