Felles trekk ved stressrelaterte plager

• Utgangspunkt: Barn har behov for basal trygghet gjennom oversikt, forutsigbarhet, kontroll. Dette er avgjørende for barns psykologiske utvikling

• Situasjon: Psykologisk stress truer barnets behov for oversikt, forutsigbarhet, kontroll

• Mekanisme: Påkjenningen/stresset/traumet har overskredet barnets kapasitet til å skape mening og sammenheng; stresset blir uoverkommelig.

• Resultat: Kroppslig uttrykksform: «kroppens språk» når verbalt språk for følelser og belastninger mangler

• Behandling: Oversette/ sette ord på de kroppslige reaksjonene

(Fra Trond H. Diseths foredrag i Utdanningsforbundet 8.-9. juni 2016)