Narsissistisk tidsalder

Målet er selvrealisering og det på raskest mulig tid. Å ha aktive, flinke og lykkelige barn blir en del av denne vellykketheten foreldre kan speile seg i. De fleste foreldre vil sitt barn det aller beste; det er ikke viljen, men måten og metoden det skorter på.

  • Barn blir i dag gjerne fraktet til 2–3 aktiviteter etter skoletid.
  • Barna skal realisere alt det foreldre ikke rakk, men blir forstrukket.
  • Å kutte aktiviteter er ikke så utfordrende for barnet som for foreldrene; som har mye av sitt sosiale nettverk gjennom barns fritidsaktiviteter.
  • Å kjede seg oppfattes som en trussel mot foreldrerollen, de oppfatter det som at de «ikke har lyktes i aktivisering av barna». Redsel for kjedsomhet blir dermed også en kilde til stress for barn.

(Fra Trond H. Diseths foredrag i Utdanningsforbundet 8.-9. juni 2016)