Barn er et tidsskrift om barnehageforskning, utgitt kvartalsvis av Norsk senter for barneforskning. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret). Fra 2018 ble tidsskriftet open access. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, samt essays, prøveforelesninger,  bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Mer om Barn

by.png