Det helsevitenskapelige fakultet skal bidra til bærekraftige og fremtidsrettede helse- og velferdstjenester gjennom utdanning, forskning og innovasjon i tett samarbeid med praksisfeltet.

Forskningen vår dekker fagområder innen helse, omsorg og medisin. Av særlig relevans for utdanningssektoren er forskningen innen folkehelse og samfunnsdeltakelse.

Vi tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger fra bachelor- til doktorgradsnivå for å møte samfunnets behov for kompetanse og helsepersonell, deriblant behov for sykepleiere og helsesykepleiere, samt kompetanse innen rus- og psykisk helsearbeid og helsevitenskap.

Gå til Det helsevitenskapelige fakultet