Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for jurister, og en sentral aktør innen juridisk forskning. Fakultetet produserer forskningsresultater i internasjonal tet innen en rekke fagområder. Fakultetet har fem institutter, et senter for fremragende forskning og et senter for fremragende utdanning. Fakultetet rommer de største norske fagmiljøene innen offentlig rett, folkerett og privatrett, og har ledende fagmiljøer i Norge og Norden innen fagområdene menneskerettigheter, kriminologi og sjø-, energi- og ressursrett.

Fakultetet tilbyr i tillegg til forskerutdanning (ph.d.) en rekke studieprogrammer på bachelor og masternivå, eksempelvis innen rettsvitenskap, kriminologi og rettsosiologi, forvaltningsinformatikk og menneskerettigheter. Master i rettsvitenskap er særlig ettertraktet.
Fakultetet har 3800 studenter og ca. 400 ansatte.

Forside - Det juridiske fakultet (uio.no)