Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

Visjonen til senteret er:

  • Økt interesse for språk
  • Økt motivasjon for språklæring
  • Økt kvalitet i opplæringen
  • Bedre ferdigheter i mange språk

De utgir bladet Communicare

Fremmedspråksenteret