Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 400 faglig ansatte og mer enn 20.000 studenter.
BI er organisert som en selveiende stiftelse som har som formål å drive undervisning og forskning.
Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.
BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå som også skal være relevant for næringsliv, offentlig virksomheter og samfunnsliv.
Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.
Les forskningsnyheter og samfunnsdebatt på BI Business Review: https://www.bi.no/forskning/business-review/
Her kan du lese mer om BIs forskning og fagmiljø: https://www.bi.no/forskning/

Artikler