Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 400 faglig ansatte og mer enn 20.000 studenter.
BI er organisert som en selveiende stiftelse som har som formål å drive undervisning og forskning.
Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.
BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå som også skal være relevant for næringsliv, offentlig virksomheter og samfunnsliv.
Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.
Les forskningsnyheter og samfunnsdebatt på BI Business Review: https://www.bi.no/forskning/business-review/
Her kan du lese mer om BIs forskning og fagmiljø: https://www.bi.no/forskning/