Högre utbildning er et vitenskapelig e-tidsskrift som er fritt tilgengelig etter open access-prinsippet. Tidsskriftets hovedmål er å støtte framveksten av kunnskap som har relevans for undervisning og utdanning ved universiteter og høgskoler. Tidsskriftet utgjør et forum for idé- og kunnskapsutbytte og debatt for alle som er engasjert i høyere utdanning som lærere og undervisere, studenter og stipendiater, pedagogiske utviklere og ledere, samt forskere med fokus på høyere utdanning. Bidrag kan skrives på svensk, dansk, norsk eller engelsk.

Högre utbildning (hogreutbildning.se)