Nordisk tidsskrift for samfunnsforskning (NJSR) er et engelskspråklig og nettbasert tidsskrift som formidler vitenskapelige undersøkelser og debatt knyttet til samfunnsforskning i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Tidsskriftet publiserer både teoretiske og empiriske fagfellevurderte artikler som undersøker et av de nordiske landene eller sammenligner dem, eller tilbyr sammenligninger av de nordiske landene med andre deler av verden. Tidsskriftet er open access. 

Nordic Journal of Social Research