Nordic Research in Music Education er et internasjonalt fagfellevurdert open access tidsskrift etablert av Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning. Tidsskriftet publiserer originale forskningsartikler av høy kvalitet innen alle områder av musikkutdanning. Artiklene representerer en bredde innen både empirisk-, teoretisk-, filosofisk- og metodologisk forskning. Tidsskriftet ønsker også velkommen bidrag som kritisk undersøker bruken av forskning i musikkutdanning, i tillegg til artikler av tverrfaglige studier. Tidsskrifter tar også imot artikler i nye, innovative format, da den digitale plattformen legger til rette for både video, lydfiler og interaktive data. Tidsskriftet er også åpent for bokanmeldelser og kommentarer rundt aktuelle tema.

https://nrme.no/index.php/nrme