NorDiNa er et open access tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner slik som teknikk/teknologi og geografi. Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket og formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet publiserer artikler om nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler vil som hovedregel bli fagfellevurdert. 

Les mer om tidsskriftet på Naturfagsenterets side og artiklene finner du her.

by.png