Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er rettet mot utdanningsfeltet i grunnopplæringen og innenfor profesjonsutdanninger. Forholdet mellom utdanning og praksis vektlegges, og tidsskriftet søker å fremme utdanningsrelatert forskning. Dette innebærer et bredt spekter av tematikker som ledelse, organisasjonsutvikling, praksisopplæring samt pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger.

Tidsskriftet er orientert mot praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Tidsskriftet søker artikler som er empirisk fundert, men også teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor tidsskriftets tematiske område ønskes velkommen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1.

Les tidsskriftet her

Tidsskriftet het FOU i praksis fram til 1. september 2019.

by.png