Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i skulen og barnehagen. Senteret har som oppgåve å bidra til auka kvalitet i nynorskopplæringa, både i område med nynorsk opplæringsmål og i bokmålsområde. Dette skjer ved å lage læringsressursar for ulike målgrupper og å utvikle gode arbeidsmåtar for arbeid med nynorsk. Den viktigaste formidlingskanalen er vevsida nynorsksenteret.no, med eit stort utval gratis tilgjengelege ressursar i ulike format og sjangrar.

Nynorsksenteret vart etablert 1. januar 2005 og er ei sjølvstendig eining ved Høgskulen i Volda

Les meir på http://www.nynorsksenteret.no/

Nynorsksenteret vart etablert 1. januar 2005 og er ei sjølvstendig eining ved Høgskulen i Volda