Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden. Tidsskriftets ambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordisk kontekst.

Sentrale temaer er kjønn, klasse og ulikhet, det flerkulturelle samfunnet, fritid, skole og utdanning, ungdomskultur, verdier og holdninger, demokrati og medvirkning, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vold og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet samt overgangen mellom ungdomstid og ung voksen.

Tidsskriftet er internasjonalt orientert, men med Norden som empirisk nedslagsfelt og med Norden som leserkrets. Artiklene utgis primært på norsk, svensk eller dansk, sekundært på engelsk.

Tidsskriftets målgruppe er primært forskere, men innholdet er relevant også for profesjonene som arbeider med ungdomsrelaterte tematikker, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og den brede allmenheten.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning ble etablert i 2019 som en videreføring av det norske Tidsskrift for ungdomsforskning. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) i overensstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

by-nc.png