Titan.uio.no er en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Vi er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hver dag tilegner våre 1300 forskere og 5000 studenter seg kunnskap innen fagområder som er nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer. Dette gjelder blant annet energi og miljø, utdanning, helse og teknologi.

Gjennom Titan.uio.no ønsker vi å spre så mye som mulig av denne kunnskapen. Vi håper å bidra til at samfunnet blir klokere – folk med kunnskap treffer bedre beslutninger.

Mer om Titan.uio.no