Bladet Utdanning distribueres i et opplag på 172.801 på papir (per 1. halvår 2018) og som eblad. Magasinet har bred dekning innen samtlige skoleslag, fra barnehager til høyskoler og universitet. Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole.

Utdanningsnytt.no er nettstedet for fagbladene Utdanning, Bedre skole, Yrke, Første steg og Spesialpedagogikk. Alle bladene utgis av Utdanningsforbundet.