Ann Margareth Aasen har vært ansatt ved Høgskolen i Hedmark siden 2008, og er i en stipendiatstilling fra 2013 - 2017. Arbeidsplikten er lagt til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), der hun har ansvaret for gjennomføringen av de ulike kartleggingsundersøkelsene SePU gjennomfører i grunnskoler og videregående skoler i Norge og Danmark. Temaet i avhandlingsarbeidet hennes er "Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner". Hennes bidrag innenfor dette forskningsfeltet er å undersøke om ulike forhold i skolen som bl.a elevenes sosiale ferdigheter, væremåte eller relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare disse kjønnsforskjellene. Avhandlingen bygger på kvantitative analyser.