Anne Kristine Aarlien er spesialist i klinisk pedagogikk (master i spesialpedagogikk), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nevroteamet, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF.