Arne Johannes Aasen (dr.art.) er leder for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har undervisningserfaring som norsklærer fra videregående skole, universitet og allmennlærerutdanning. Han forsket på den første lese- og skriveopplæringen på barnetrinnet, utvikling av multimodal tekstkompetanse på ungdomstrinnet (i skrift, digitale fortellinger, dataspill m.m.) og vurdering av skriving.