Erik Aasland er førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA) på fakultet for helse og idrett. Han har bakgrunn som kroppsøvings- og idrettsfagslærer i videregående skole. Fra 2011 til 2018 jobbet han ved OsloMet – Storbyuniversitetet på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, på seksjon for kroppsøving.

Aasland er i avslutningsfasen med en doktorgradsavhandling der han undersøker hvordan «kroppsøving» konstitueres i undervisningspraksis. Her undersøker han blant annet hvordan «høy aktivitet», «innsats» og «den dyktige elev» kommer til uttrykk i undervisningen.