Erling Algrøy er førstelektor i kroppsøving ved NLA høgskolen. Han underviser i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen i tillegg til ulike emner på idrettsfag og noe på barnehagelærerutdanningen ved NLA høgskolen. Forskningsbakgrunn og interesse er både rettet mot kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i skolen, i tillegg til idrettsvitenskap med fokus på prestasjonsmåling og prestasjonsutvikling innen fotball.