Heidi Iren Moen Andersen er lektor og jobber per dags dato som lærer på småskoletrinnet. Hun har flere års erfaring som spesialpedagog og har hatt rollen som leseveileder og rådgivende pedagog i skoleverket.