Jon Arnesen har hovedfag i forming og er universitetslektor ved Norges Arktiske Universitet. Han har bakgrunn som lærer og rektor fra grunnskolen og arbeider ved Barnevernsutdanningen. Her har han fagansvar for aktivitetsfaget ved utdanningen og har arbeidet spesielt med hvordan de praktisk-estetiske fagene kan inngå i et miljøarbeid for barn og unge. De siste årene har han arbeidet med problemstillinger knyttet til estetisk erfaring og mestringserfaringer knyttet til friluftsliv, musikk og kreative uttrykk.