Lena Andresen arbeider som rektor i Åsane folkehøgskole og har tidligere vært rådgiver i Statped. Hun har master i musikkpedagogikk fra 2019, rektorutdanning og etterutdanning i spesialpedagogikk og norsk. Hun har tidligere jobbet som kulturskolerektor, rektor og inspektør i grunnskolen og som spesialpedagog og faglærer. Etter mange års arbeid med barn og unge har hun et sterkt engasjement og driv for at alle skal bli sett og hørt for den de er. Lena er spesielt opptatt av et inkluderende samfunn der alle gis like muligheter.