Knut Ove Æsøy er førsteamanuensis i filosofi ved Grunnskolelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hovedvekten av arbeidet hans er koblet til vitenskapsfilosofi og profesjonskunnskap. Æsøy er medforfatter av boka Lærerpraksis og pedagogisk teori (2020). I boka blir det brukt maleri, skisser, fortellinger og teori for å formidle lærerens praksis. Dette arbeidet er også vist i utstillinga Kunst og Vitenskap: Å være lærer er en kunst. Andre akademiske interesser er eigenomsorg, kjærleik og levande- og estetisk kunnskap. Æsøy er emneansvarleg for ph.d.-kurset «Hermeneutikk og humanistisk forsking» ved OsloMet.