Forfatterbilde

Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder er forsker ved Fafo. Tønder arbeider med forskning og evaluering innenfor feltene fag- og yrkesopplæring, kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet.

Artikler