Anne Brus, ph.d. og postdoc, ansatt på Center for Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, IMT, Roskilde Universitet, Danmark.

Anne Brus har forsket på ungdom og dataspill i hverdagslivet siden 2009, spesielt ungdom som spiller mye dataspill i hverdagen. Et vesentlig perspektiv i forskningen er et kritisk perspektiv på diagnosen dataspillavhengighet. Anne Brus' seneste forskningsprosjekt er en komparativ analyse av dansk og norsk dataspillpolitikk.