Anne Inger Helmen Borge er professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt. Hun har skrevet over hundre internasjonale artikler, gitt ut lærebok om resiliens og innehar ekspertroller i EU forskningsprogram Horizon 2020 og ERC. Hun leder Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO