Åshild Berg-Brekkhus er førsteamanuensis (PhD) i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet. Hennes arbeids- og kompetanseområder er didaktikk, allmenn pedagogikk, yrkespedagogikk og praktisk pedagogikk. Hennes forskningsinteresser omhandler barn og unges danning og inkludering samt sosiale ulikheter og forebygging av marginalisering. Med utgangspunkt i kapabilitetstilnærmingen (Capability Approach), har hun studert ungdoms reelle mulighetsbetingelser og frihet til å utvikle sitt potensial og delta på likeverdige vilkår i utdanning og yrkesliv, og i samfunn og demokrati. Hennes forskning omhandler også ungdoms overganger fra grunnskole til videregående skole og fra utdanning til arbeidsliv.