Beate Børresen er dosent emerita ved Fakultet for lærerutdanning, OsloMet. Børresen er magister i idéhistorie og har arbeidet med lærerutdanning i 30 år. De siste 20 årene har hun særlig arbeidet med filosofi med barn og samtaler i klasserommet blant annet ved å utvikle studiet «Filosofi med barn» ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) samt lede et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet. Hun har skrevet læreverk og fagbøker innen KRLE og i filosofi- og samtalepedagogikk.