Christian W. Beck, f 1946, dr. philos, tidliere førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt UiO. Har siden 1980 forsket og publisert bredt på temaer innen pedagogisk sosiolgi. Har skrev et flere bøker, bl a boka «Det organiserte vanvidd» i 1990 og "Hypersosialisering"i 2009. Har også arbeidet med prosjektetene "Foreldres oppfatning av grunnskolen", "private grendeskoler", "Hjemmeundervisning i Norge" og «Ungdomskoleelevers oppfatning av skolen».