Elin Borg er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA. Hun er utdannet sosiolog og har doktorgrad fra institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo med en avhandling om kjønnsforskjeller i skole- prestasjoner. Etter doktorgraden har hun jobbet videre med skoleforskning med ulike prosjekter innen utdanningssektorene. Blant annet har hun forsket på utviklingsarbeid og innovasjon i utdanningssektoren.