Ellen Berg er førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier. Hun er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag og har også spesialpedagogisk utdanning med vekt på fysisk funksjonshemming fra Universitetet i Oslo. Berg har doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Tema for avhandlingen var inkludering i kroppsøving for elever med fysiske funksjonsnedsettelser.

Berg har arbeidet som kroppsøvings- og idrettsfaglærer og avdelingsleder i videregående skole, og har også 20 års erfaring som spesialpedagog/idrettspedagog ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus.