Heidi Øvereng Bjøntegaard er PhD-kandidat i PhD-programmet for samfunnsvitenskap og planlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for landskap og samfunn. Hun har en bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole og en mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU. Hennes faglige interesse- og forskningsområder omhandler helsefremming, faktorer og forhold som kan styrke og fremme psykisk helse og ungdomsmedvirkning.