Ingrid Rodrick Beiler er doktorgradsstipendiat i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på engelsk skriving på ungdomsskolen og i videregående skole og betydningen av flerspråklighet for engelskfaget. I sin forskning, er hun spesielt opptatt av å få fram lærer- og elevperspektiver på klasseromspraksiser. Hun har også erfaring som engelsklærer og lærerutdanner fra USA, Midtøsten og Norge.