Jorunn Spord Borgen er dr.art. og professor i pedagogikk ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole. Borgen har utdanning som faglærer og har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har særlig kompetanse innenfor utdanningsvitenskapelig forskning og de praktiske og estetiske fagenes pedagogikk.