Mathilde Bjørnset er stipendiat på NOVA tilknyttet seksjon for ungdomsforskning. Doktorgradsprosjektet hennes bygger på Ungdata Junior, en landsdekkende spørreundersøkelse til elever på mellomtrinnet (5.–7. trinn). Bjørnset har særlig fokus på hvordan skoletilknytning påvirker subjektiv livskvalitet generelt i aldersgruppen, og hvorvidt dette varierer den mellom ulike sosiale grupper. Bjørnset har en mastergrad i statsvitenskap (2017) fra Universitet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker på Fafo tilknyttet forskergruppen for migrasjon, integrasjon og kompetanse.