Mette Bunting er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. Hennes fagområder er ledelse, læringsstrategier og skoleavbrudd. Mette Bunting er én av to forskningsledere for det longitudinelle kvalitative forskningsarbeidet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark». Hun har bakgrunn fra grunn- og videregående skole som lærer, leder og veileder.