Mikkel Snorre Wilms Boysen er PhD og forsker innenfor områdene kreativitet, estetikk, innovasjon og entreprenørskap i barnehage, skole og utdannelse. Han er opprinnelig Cand.Mag. i musikk og historie fra Københavns Universitet og deretter videreutdannet på Danmarks Pædagogiske Universitet og Syddansk Universitet med særlig fokus på kreativitet, pedagogikk og profesjonsutvikling. Utover å publisere forskning er Mikkel en flittig debattant i forhold til utdanning og andre samfunnsrelevante temaer. Han er til daglig ansatt ved University College Absalon som underviser og forskningsansvarlig.