Monica Bjerklund er seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun er dosent i spesialpedagogikk, og forsker på mangfold, systemrettet arbeid og barnehagens psykososiale miljø. Hun var redaktør av antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen (Bjerklund, Groven & Åmot, 2019). Bjerklund har publisert flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.