Ole Kristian Bergem, Ph.d, er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (Ils) ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i flere av de store forskningsprosjektene som har ligget under dette instituttet, som PISA+, TIMSS og PISA. Bergem har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.