Øystein Brekke (f. 1975) er professor i religion, livssyn og etikk ved Fakultet for lærarutdanning, OsloMet. Brekke har skrive ei doktoravhandling om den franske filosofen Paul Ricoeur og har vore med i utviklinga av obligatorisk felleskurs i vitskapsfilosofi for barnehagelærarstudentar. For tida arbeider han særleg med relasjonen mellom vitskapsfilosofi og religionsteori og forståinga av kunnskapsfeltet i RLE-faget i skulen.

Fotograf bilde: Åshild Andrea