Sigrid Slettebakk Berge arbeider på NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun underviser på ulike emner innen pedagogikk, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Berge har lang erfaring innen døve, tegnspråk- og tolkeområdet. Forskningsprosjektene er video-etnografiske studier av tolkemedierte samtaler. Målet har vært å beskrive deltakernes språkbruk, samhandling og rolleutøvelse. Berge har to nye spesialpedagogiske prosjekter: Ett om hvordan lærere tilpasser undervisningen ovenfor tegnspråklige grunnskole elever. Det andre om hvordan lærere ivaretar en mangfoldig elevgruppe i klasserom med et fleksibelt, fysisk læringsmiljø.